audiovisuele strategie

stra·te·gie (de; v; meervoud: strategieë̈n)
1. wetenschap, kennis van oorlogvoeren
2. bekwaamheid om met de ter beschikking staande middelen een gesteld doel te bereiken
3. plan van handelen

Wij maken film.